Hovedside

KOM GODT FRA START

E-SPORT 

Opstart af E-sport til skoler, klubber, virksomheder og foreninger

GODT FRA START

JERES INVESTERING - JERES LØSNING


Vi tilvejebringer rådgivning og konsulentbistand til skoler, offentlige uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og foreninger, om hvordan man kommer godt fra start med den ønskede E-sports løsning.

Vi tager afsæt i jeres unikke behov og økonomiske råderum, og udarbejder en handlingsplan til jer med en ressource- og behovsafdækning og tilhørende budgetoplæg. På denne måde får I sikkert grundlag, som I kan basere jeres beslutning på, og efterfølgende bruge som drejebog, I jeres E-sports projekt.


Neflis er jeres sikkerhed for gode valg, så I får mest muligt E-sport for jeres investering.


90% af alle investeringer i E-sports udstyr er enten unødvendige, fordi mindre kan gøre det, eller direkte forkete, fordi man ikke havde tilstrækkelig rådgivning i forhold til behovet på både kort og lang sigt.

Rådgivning ved opstart af E-sportsforening

Juni 2019

Neflis har i samarbejde med Egebjerg E-sport udarbejdet en model for opstart uden nævneværdig startkapital. Det er et godt eksempel på at det ikke nødvendigvis kræver store investeringer, at oparbejde E-sport faciliteter i nærområdet. Kontakt os for at høre mere om denne løsning.

Rådgivning vedr. fondsansøgninger på vegne af E-sportsforeninger

Maj 2019

Neflis har rådgivet i forbindelse med udarbejdelse af fondsansøgninger, og hjulpet E-sports-foreninger med at hente økonomiske midler til relevante E-sports projekter. Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.